Odluka o utemeljenju

Odluka o utemeljenju

Na sjednici Utemeljiteljske skupštine Hrvatske demoktarske zajednice 1990 održane 08. travnja 2006 godine u Mostaru, a na temelju Zakona o političkim organizacijama, jednoglasno je usvojena:

O D L U K A

  1. Osniva se politička stranka pod nazivom:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

Skraćeni naziv glasi: HDZ 1990 i HDZ ’90

  1. Sjedište HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 1990 je u Mostaru, Biskupa Čule b.b. (Spajalica), Tel./fax.: 036-323.933
  1. Imena osnivača su sastavni dio ove Odluke i data su u prilogu
  1. Ciljevi HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 1990

Izvadak iz Programske deklaracije:

HDZ 1990 je narodna, socijalna i demokršćanska stranka. Ona slijedi osnovnu ideju i načela na kojima je utemeljen HDZ BiH 1990. godine a to su: demokracija, suverenost i jednakopravnost konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka na cijeloj teritoriji BiH. Kao suvremena narodna stranka političkoga centra demokršćanske orijentacije, duboko je uvjerena kako su samo slobodan čovjek i slobodan narod stabilan temelj suvremenoga pluralističkog društva. Kao narodna stranka prvenstveno je okrenuta predstavljanju i zaštiti prava hrvatskoga naroda u BiH, ali uvažavajući multietnički karakter Bosne i Hercegovine, zalaže se za jednakopravnost svih naroda, nacionalnih manjina i svih građana na cijelom teritoriju BiH i kao takva otvorena je za sve građane BiH koji prihvaćaju njezin program.

 HDZ 1990 se zalaže za puno ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda sukladno s općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama. Posebice se to odnosi na zajamčenost prava na život, osobnu slobodu i sigurnost, slobodu savjesti i vjere, slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu udruživanja i političkoga djelovanja, slobodu kretanja, prebivanja i izbora mjesta življenja, slobodu tiska, pravo na naobrazbu, kulturnu afirmaciju i jednakost pred zakonom. Protivimo se svim oblicima diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjerovanju, etničkoj pripadnosti, političkim i drugim uvjerenjima…

  1. Ovlaštena osoba koja će predstavljti Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990, te obavljati poslove vezane uz registraciju i koji je jednoglasno izabran za privremenog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990  je:

Prof. Dr. Božo Ljubić, JMBG 3009949170010, nastanjen na adresi: Ismeta Mujezinovića 16/4, 71000 Sarajevo. Br. Osobne iskaznice 03BRB1177, MUP Kantona Sarajevo

Mostar, 08. travnja, 2006. godine

Predsjedatelj Utemeljiteljske skupštine HDZ 1990

Prof. Dr. Božo Ljubić

Copyright 2020. Sva prava pridržana. | Pravila privatnosti | Izrada i održavanje: KRAFTBIT